Personalia

Johan C. Stöver
Specialisaties: Scrum Master, Team lead, IT architectuur, Enterprise Java

Binnen het uitgebreide werkveld van de ICT gespecialiseerd in het onderhoud van bestaande applicaties en de processen die daarop betrekking hebben. Continue verbetering van bestaande processen en methodieken zijn hierbij een belangrijke focus. Scrum, Extreme Programming, Kanban en Lean zijn geen holle frasen, maar de basis voor deze continue verbetering. Dit wordt verder aangevuld met een gedegen kennis van enterprise archtecturen en o.a. open source, webservices en enterprise Java.

Bekend met tools op het gebied van versiebeheer (svn, git), meldingbeheer (Jira, Trac), buildtools (ant, maven, gulp), continuous integration tools (Bamboo, Jenkins) en software containers (Docker).